Santa Clara vs UC Santa Barbara on 2/19/2011

8:00AM PDT @ UC-Santa Barbara