Stephen F. Austin vs Trinity on 4/10/2011

8:00AM CDT @ Trinity University