San Diego vs Santa Clara on 3/11/2012

8:00AM PST @ Santa Clara University