Austin vs Trinity on 3/24/2012

11:00AM CDT @ Trinity University