Bridgewater vs WPI on 3/24/2012

11:00AM EDT @ WPI