Idaho vs Stanford on 3/11/2013

12:00PM PST @ Stanford University