UC Santa Cruz vs Stanford on 1/26/2013

8:00AM PDT @ Stanford University