UC Davis vs Santa Clara on 4/27/2013

9:00AM PDT @ Santa Clara University