UC Davis vs Santa Clara on 4/27/2013

9:00AM PST @ Santa Clara University