Dayton vs GVSU on 4/27/2013

3:00PM EST @ Grand Valley State