Idaho vs Utah Valley on 3/19/2014

3:00PM MDT @ Utah Valley University