Bethel vs St. Thomas on 4/14/2014

3:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium