Santa Clara vs UC Santa Cruz on 2/8/2014

2:00PM PST @ Santa Clara University