St. Mary's vs Gonzaga on 4/13/2014

12:00PM PDT @ University of Portland