Gonzaga vs Stanford on 2/20/2005

8:00AM PDT @ Stanford University