Nebraska-Omaha vs South Dakota on 3/31/2006

11:00AM CDT @ Northwestern College