South Florida vs Miami (FL) on 3/22/2015

8:00AM EDT @ University of Miami