UC Santa Cruz vs Stanford on 1/31/2015

8:00AM PST @ Stanford University