Winona vs St. Thomas on 4/19/2015

5:00AM CDT @ O'Shaughnessy Stadium