Kansas vs Iowa on 2/13/2015

5:00PM CST @ University of Iowa - Iowa Bubble