Cal Poly vs Santa Clara on 2/27/2005

10:00AM PDT @ Santa Clara University