Texas vs Texas State on 4/7/2016

8:00PM CST @ Texas State University