Illinois vs BYU on 3/22/2017

7:00PM MDT @ Brigham Young University