UNLV vs Nevada on 2/18/2017

1:00PM PST @ University of Nevada - Reno