Stanford vs Nevada on 3/12/2017

12:00PM PST @ University of Nevada - Reno