Illinois State vs Iowa on 4/22/2017

2:00PM CST @ University of Iowa - Iowa Bubble