Kansas vs Nebraska on 4/14/2018

9:30PM CDT @ University of Nebraska