SIUC vs Nebraska on 2/10/2018

1:00PM CDT @ University of Nebraska