LSU vs Houston on 2/12/2006

7:00AM CDT @ University of Houston