Southwestern vs Trinity on 2/18/2006

8:00AM CST @ Trinity University