UC Santa Cruz vs Santa Clara on 1/28/2018

1:00PM PST @ Santa Clara University