UC Santa Cruz vs Santa Clara on 1/28/2018

1:00PM PDT @ Santa Clara University