Missouri Valley vs Miami (FL) on 3/8/2018

3:00PM EDT @ University of Miami