Mo. State vs Creighton on 3/24/2018

4:00PM CST @ Creighton University