Texas vs Texas State on 4/5/2018

7:00PM CST @ Texas State University