Houston vs Texas State on 3/4/2018

2:00PM CST @ Texas State University