UT-San Antonio vs Texas State on 3/31/2018

2:00PM CST @ Texas State University