Texas State vs Oklahoma on 4/14/2018

12:00PM CST @ University of Oklahoma