Florida vs Miami (FL) on 4/6/2019

2:00PM EDT @ University of Miami