South Florida vs Miami (FL) on 3/2/2019

2:00PM EDT @ University of Miami