UNLV vs Nevada on 2/1/2020

1:00PM PST @ University of Nevada - Reno