UC Santa Barbara vs Santa Clara on 4/4/2020

7:00PM PST @ Santa Clara University