South Florida vs Miami (FL) on 3/28/2020

12:00PM EDT @ University of Miami