Cal Poly vs Santa Clara on 1/27/2007

8:30AM PDT @ Santa Clara University