Idaho vs Whitman on 2/17/2007

8:00AM PDT @ Ankeny Field