Claremont vs Santa Clara on 4/3/2005

10:00AM PDT @ Santa Clara University