Austin vs Trinity on 2/17/2007

8:00AM CDT @ Trinity University