Loyola Marymount vs Sonoma State on 4/10/2005

9:00AM PDT @ Sonoma State University