Northwestern College vs Nebraska on 3/24/2007

12:00PM EDT @ University of Nebraska