Texas vs Texas State on 3/1/2008

2:00PM CST @ Texas State University