Illinois State vs Texas on 2/23/2008

2:00PM CST @ University of Texas