North Dakota vs Nebraska on 3/28/2008

1:00PM CST @ University of Oklahoma